top of page
acc.jpg
AC

Dobrowolna umowa ubezpieczenia pojazdu, której zakres jest kształtowany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta.   Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia AutoCasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU)

bottom of page