top of page
business Man
FIRMA

Z myślą o firmie

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Chroń jej majątek oraz zabezpiecz ciągłość działania wybierając ubezpieczenie dla firm

W Polsce działa już blisko 2 mln firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich właściciele są coraz bardziej świadomi ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie biznesu. Właśnie dla takich firm kierujemy swoją ofertę ochrony ubezpieczeniowej.  To nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykładowy zakres ubezpieczenia:

  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

  • sprzęt elektroniczny

  • odpowiedzialność cywilna w związku z rodzajem prowadzonej działalności

  • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

  • NNW

WhatsApp Image 2022-12-25 at 17.13.38.jpeg
bottom of page