Tania marka OC znika z rynku. Ważny obowiązek dla klientów

2020-03-31 08:50

Duńska firma, która oferowała w Polsce tanie ubezpieczenia samochodowe, nie ma już prawa do dalszej sprzedaży polis. Klienci, którzy mają polisę OC u tego ubezpieczyciela, muszą pamiętać, że nie dojdzie do automatycznego przedłużenia ochrony.

gefion_edited.jpg

Działalność firmy Gefion Insurance, która sprzedawała na polskim rynku tanie OC samochodowe, od dawna budziła zastrzeżenia organów. Niemal równo rok temu, w artykule "Były tanie polisy OC, jest lawina skarg na ubezpieczyciela", pisaliśmy o zawiadomieniu, jakie Rzecznik Finansowy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego w związku niepokojącą liczbą skarg wnoszonych przez klientów.

Liczne zastrzeżenia do Gefion Insurance

– Jeśli na firmę mamy ponad cztery razy więcej skarg, niż wskazywałby na to udział rynkowy, to jest to bardzo poważny sygnał o problemach z likwidacją szkód – mówiła wówczas Krystyna Krawczyk z biura Rzecznika Finansowego. "Pierwsze niepokojące sygnały od konsumentów docierały do rzecznika już rok temu (czyli w 2018 r. - przyp. red.). Doszło nawet do spotkania przedstawicieli instytucji z firmą sprzedającą polisy. Zabiegano o podjęcie przez przedsiębiorcę działań mających na celu zmniejszenie liczby zgłaszanych skarg. Ale, jak informuje RF, mimo złożonych deklaracji dobrej woli nie doszło do poprawy standardów" - opisywaliśmy wtedy.

Co zarzucano ubezpieczycielowi? Między innymi zaniżanie wartości odszkodowań, trudności w skontaktowaniu się z likwidatorami szkody, bałagan w procedurach - żądanie ponownego składania dokumentów już dostarczonych, nadużywanie "szkody całkowitej", opieszałość w działaniu i nieprzestrzeganie wytycznych KNF w likwidacji szkód.

Teraz Rzecznik Finansowy informuje, że 24 marca 2020 r. duński sąd zakazał firmie Gefion Insurance A/S dalszej sprzedaży ubezpieczeń. Podobną informację zamieszczono także na stronie polins.pl (Polins jest głównym przedstawicielem w Polsce duńskiego zakładu ubezpieczeniowego). Firma nie ma też prawa odnawiać już sprzedanych ubezpieczeń OC. "Decyzja duńskiego organu nadzoru podyktowana jest brakiem pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności przez Gefion Insurance A/S oraz niezatwierdzeniem planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych" - czytamy w oświadczeniu.

Gefion znika z rynku. Co to oznacza dla klientów?

Informacja o zaprzestaniu możliwości podpisywania nowych umów przez duńskiego ubezpieczyciela to ważna informacja także dla jego dotychczasowych klientów. Standardem na rynku komunikacyjnego OC jest bowiem automatyczne przedłużanie zawartych umów ubezpieczenia. Gefion stracił do tego uprawnienia. W efekcie klienci, którzy mają ważne OC u tego ubezpieczyciela, powinni sami zadbać o odpowiednio wczesne podpisanie umowy z nową firmą, żeby nie dopuścić do przerwania ochrony ubezpieczeniowej.

– Zakaz zawierania nowych umów przez ubezpieczyciela ma istotne znaczenie dla już pozyskanych klientów. Wobec istniejących umów z tym ubezpieczycielem nie zadziała tzw. zasada automatyzmu. Przewiduje ona, że jeśli składka za OC komunikacyjne za okres 12 miesięcy została opłacona w całości, to może zostać zawarta „automatycznie” umowa OC na kolejne 12 miesięcy. Tak się stanie, jeśli klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy. Ma to zabezpieczać klientów przed sytuacją, w której zapomną lub z powodów zdrowotnych nie mogą dopełnić formalności, a dzięki takiemu rozwiązaniu będą korzystali z ochrony – tłumaczy Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego.

Malwina Wrotniak

źródło: bankier.pl