top of page
prywatnosc.jpg

Administrator - Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" z siedzibą w Bytomiu (41-906) przy ul.Konstytucji 93,  tel.: 32/ 280 23 16,  wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11290898/P

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora na stronie internetowej pod adresem www.polisabytom.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe;

Ubezpieczyciel – prawnie zarejestrowane Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Polsce mające zezwolenie KNF na rzecz którego działamy na zasadzie współpracy

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu polisabytom.pl, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" z siedzibą w Bytomiu (41-906) przy ul.Konstytucji 93, wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod nr. 11290898/P

3. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty,   a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, zawarcie umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE"

4. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi wniosku oraz zawarcia umowy ubezpieczenia  zaś ich niepodanie uniemożliwi obsługę wniosku oraz zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu polisabytom.pl, w celu i zakresie niezbędnym do:

 • zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,

 • dokonania kalkulacji i porównywania ubezpieczeń oraz przygotowania oferty,

 • zawierania umów ubezpieczenia elektronicznie, telefonicznie lub bezpośrednio w biurze

 • wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

 • celów analitycznych i statystycznych

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami


§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, poprzez akceptację regulaminu serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług w serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych).

§ 3 Ochrona danych osobowych

1.  Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.

2.  Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

   Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do:

 1. RANKOSOFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie 01-141, przy ul. Wolskiej 88, KRS:0000699327,NIP: 527-282-37-35, REGON:368519866. – celem porównania ofert produktów ubezpieczeniowych i zawarcia umowy ubezpieczeniowej,

 2. Towarzystw Ubezpieczeniowych, oferujących swoje produkty dla których działamy na zasadzie współpracy, które są prawnie zarejestrowane w Polsce oraz posiadają zezwolenie KNF – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia

 3. Kancelarii Ubezpieczeniowej A.Śliwa Spółka Komandytowa S.A. ul.Wolności 319/1, 41-800 Zabrze, (KRS: 0000121703)    - w celu realizacji umowy


§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego zostanie zawarta umowa – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych),dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji podmiotom opisanym w § 4 . (wówczas administratorem Twoich danych jest  Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE") - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez RANKOSOFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie 01-141, przy ul. Wolskiej 88, KRS:0000699327,NIP: 527-282-37-35, REGON:368519866 usługi umożliwiającej porównanie ofert ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest RANKOSOFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE" usługi polisabytom.pl polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji Agencji Ubezpieczeniowej "ASECO-LIFE". (wówczas administratorem Twoich danych jest Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE") - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Agencji Ubezpieczeniowej "ASECO-LIFE" oraz podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE") - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE") -  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także

 

- przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Agencji Ubezpieczeniowej "ASECO-LIFE" i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE") - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

§ 6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam taką informację na adres: 41-906 Bytom, ul.Konstytucji 93 (Agencja Ubezpieczeniowa "ASECO-LIFE")

§ 7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


§ 8 Polityka „cookies” i wymagania techniczne

1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.

2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora. 

3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione. 

4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 9 Nasz profil na Facebooku

1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz profil na Facebooku. Dane te przetwarzamy tylko w związku z prowadzeniem profilu (fanpage) w celu informowania Cię o naszej aktywności, promowania naszej działalności, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) – podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).


bottom of page