top of page
dom.png

Ubezpieczenie mieszkania

przykład pakietu ubezpieczenia

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie własnościowego             lokalu mieszkalnego:                150 000 zł

Wyposażenie mieszkania od zdarzeń losowych (pożar,wybuch gazu,zalanie):                               30 000 zł

Wyposażenie mieszkania od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji                                                          5 000 zł

Ubezpieczenie na wypadek roszczeń osób trzecich polegające na naprawie wyrządzonej szkody osobowej lub rzeczowej (np.zalanie sąsiada, wybita szyba przez dzieci grające w piłkę, zarysowanie samochodu wózkiem z hipermarketu, za psa który wtargnął na ulicę i spowodował szkodę w ruchu drogowym,itp.)                            50 000 zł

Ubezpieczenie

220zł na rok

bottom of page