top of page
oc2.jpg
  OC/AC
WhatsApp Image 2022-12-25 at 17.13.38.jpeg

Samochód

occ.jpg
OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym.  

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną (osobie trzeciej) w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

acc.jpg
AC

Dobrowolna umowa ubezpieczenia pojazdu, której zakres jest kształtowany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia AutoCasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU)

nw.jpg
NNW

jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała,powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący pojazdem oraz pozostali pasażerowie.

as_edited.jpg
ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie pomocy w czasie podróży, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak awaria czy wypadek. Zakres ubezpieczenia assistance jest różny w zależności od warunków proponowanych przez Ubezpieczyciela, a także od wysokości dodatkowej składki

szyba1.jpg
SZYBY

Jest to dodatkowe ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, rozbicia, stłuczenia szyb w pojeździe bez względu na przyczynę.

Nawet jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, nie stracisz swoich zniżek za bezszkodową jazdę

oponyy.jpeg
OPONY

Ubezpieczenie opon zapewni Ci pomoc na drodze w razie awarii ogumienia (np. przebita opona) oraz pokryje koszty jego naprawy w warsztacie wulkanizacyjnym.

 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie opon?

  • Zapewnisz sobie szybką pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski.

  • Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa,  Twój samochód zostanie odholowany do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.

  • Nawet jeśli skorzystasz z ubezpieczenia opon, nie stracisz swoich zniżek za bezszkodową jazdę.

bottom of page